אספקת מידע על חברות ממחשב רשם החברות במשרד המשפטים

ברצוננו להביא לידיעתכם שרות נוסף שחברתנו מתמחה בו והוא אספקת "תדפיס פרטי החברה" ממחשב רשם החברות במשרד המשפטים.

"תדפיס פרטי החברה" כולל את הפרטים הבאים:

 1. שם החברה.
 2. כתובת.
 3. מס. חברה (ח.פ.).
 4. סטטוס החברה.
 5. תאריך היסוד.
 6. תאריך קבלת הדו"ח השנתי האחרון.
 7. סה"כ ההון הרשום.
 8. חלוקת הון המניות: סוג המניות, ערך המניה, מספר מניות רשום ומספר מוקצה.
 9. בעלי מניות: שם, ת.ז., כתובת, סוג וכמות המניות שמחזיק.
 10. מנהלי החברה: שם, ת.ז., כתובת ותאריך מנוי.
 11. החלטות החברה.
 12. פרטים על חוב של האגרה השנתית מעודכן.
 13. פרטי שיעבודים: תאריך יצירה, הסכום המובטח, הנכסים המשועבדים, מספר השיעבודים וכו'.

לנוחיותכם טופס הזמנה.

בדבר פרטים נוספים וקבלת מחיר מיוחד עבור כמויות גדולות התקשרו 1-800-510-000

לשרותכם בכל עת,

צוות עתודה